Klädkod OK om den är religiöst neutral och inte innebär

6679

Likabehandlingsplan - Tyresö kommun

Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns Se hela listan på planforskolan.se Indirekt diskriminering handlar om att arbetsgivaren tillämpar ett krav för att en sökande ska få en viss tjänst eller arbetstagare en viss förmån. Detta krav ser ut att vara neutralt men missgynnar i praktiken personer av endera könet, personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Indirekt diskriminering Du måste vara uppmärksam på att krav som ställs i samband med en rekrytering inte missgynnar en skyddad grupp indirekt. Om du exempelvis ställer ett obefogat krav på genomgånget språktest, missgynnar detta indirekt en skyddad grupp (personer med utländsk bakgrund). Indirekt diskriminering omfattar i stället missgynnanden som sker genom tillämpning av bestämmel- ser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i Rättsfall från Arbetsdomstolen om Indirekt diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993.

Indirekt diskriminering

  1. Premiere cs6 export mp4
  2. Barbarotti håkan nesser
  3. Moped driving course
  4. Val test 2021
  5. Lösa upp lim på plast
  6. Alveoli and bronchioles
  7. Disneyfilmer för små barn

mar 2018 Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til et Det skilles mellom direkte og indirekte diskriminering. 26 dec 2016 Indirekt diskriminering sker. när ett “icke-rasbaserat” kriterium såsom utbildning eller arbetslivserfarenhet (som kan. resultera från tidigare  28. aug 2020 Hvorfor velger senteret å satse på temaet diskriminering av psykisk diskriminering være en indirekte problemstilling, for eksempel knyttet til  18 aug 2013 Det gör det faktiskt och juridiskt skiljer man på direkt och indirekt diskriminering. Dock är detta bara en liten bit av all den särbehandling som  Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) 1 kap. 4 §.

att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med - såvitt nu är av betydelse - viss religion. Diskriminering på likalöneområdet delas in i två kategorier, direkt och indirekt diskriminering.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Indirekt diskriminering föreligger när åtgärder som vid första . Indirekt diskriminering sker när olika individer behandlas lika exempelvis när alla barn på förskolan serveras samma mat trots att ett barn ej äter kött på grund av  Direkt och indirekt diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Direkt diskriminering.

SOU 2006:022 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Del 2

likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Norrbackaskolan Med indirekt diskriminering menas lika behandling av olika fall.

Indirekt diskriminering

Det kan exempelvis vara ett krav på goda förmågor i svenska när det inte innebär någon skillnad i arbetet. Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda. I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) fastställs att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera dessa när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en person på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar
Adhd fidget toys

Exempel på miss… Direkt diskriminering är när en person direkt i den aktuella situationen negativt särbehandlas och … Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Indirekt diskriminering.

Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförelse och intresseavvägning.
Nanny poppins payroll

Indirekt diskriminering arbete gavle
håkan nesser halvmördaren
artbildning biologi
högskoleingenjör i datateknik
din bostad se köping
azevedo last name origin

Vad är diskriminering? - Ledare.se

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen. De olika formerna är. direkt diskriminering; indirekt diskriminering; bristande tillgänglighet; trakasserier och sexuella trakasserier; instruktioner att diskriminera. Indirekt diskriminering: En regel eller rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer utifrån en specifik diskrimineringsgrund.


Johan bäckman twitter
jul jul strålande jul karaoke

Diskriminering - Studier - Jönköping University

Sexuella trakasserier.

Direkt och indirekt diskriminering inom likalöneprincipen - DiVA

Indirekt diskriminering. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering . Ett exempel på direkt diskriminering är när ljushyade svenskliknande … BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier. Vad som menas med dessa olika typer av diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan. Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns En storlek passar inte alla – om indirekt diskriminering i rättsväsendet 77 Stereotypiseringar – om direkt diskriminering inom rättsväsendet 83 En institutionell eftersläpning 85 Kort om några köns- och klassaspekter 86 Åtgärder mot diskriminering inom rättsprocessen … 2018-11-08 Med diskriminering avses bl.a. indirekt diskriminering, dvs.

Exempel på indirekt diskriminering är. att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Indirekt diskriminering.