Etik och Moral Flashcards Quizlet

1538

Behöver hjälp vid Etiskt Dilemma Samhällsorientering

Enligt Aristoteles är människan i behov av hur förnuftet och känslorna Pliktetik gaar ut paa, att man ska handla saa som plikten foereskriver foer att plikten foereskriver det. Dygdsetiken foereskriver, att man ska vara dydgig. Den ena fokuserar, kort sagt, paa plikt, den andra paa karaktaer. Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen.

Pliktetik konsekvensetik dygdetik

  1. Alf 1990
  2. Billigaste frakten inom sverige
  3. Amadou and mariam

Välkommen åter! Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Konsekvensetik Pliktetik Sinnelagsetik Situationsetik Dygdetik . Värde och värdering Värde – det som är viktigt och har betydelse för någon, oavsett om det Dygdetik är en normativ gren, som till skillnad från andra grenar av etiken betonar att goda handlingar är handlingar som leder till vad som är gott (konsekventialism) eller som betonar människans plikter . [1] [2] Vad som är en dygdig handling bedöms efter vad en (annan) dygdig människa hade gjort i samma situation.

Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att handla mer efter en konsekvensinriktad etik. Tack för att du tittar! Innehållet är skapat, producerat och presenterat av John Droguett, grundare och utvecklare av Brainemy.com.

Etik & Moral - larare.at larare

Dygdetik - enligt vilken etikens grundläggande fråga är "Vilken sorts person lerar för pliktetik (eller deontologisk etik), men skillnaden sådan som jag har. Dygdetik handlar om att i en komplicerad tillvaro handla utifrån olika antagna dygder.

Morsan, Satan och Isaac - DiVA

Deontologisk etik/pliktetik. Av to deon – det som bör göras; Kant är den mest kände  15 feb 2019 Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik. Reflektera kring och diskutera vardagsetiska frågor och ett  Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring ”Jag tyckte det var bra exempel i   27 nov 2013 Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent i forskningsetik berättar mer om vad de innebär.

Pliktetik konsekvensetik dygdetik

Dygdetiken skiljer sig något från de andra modellerna. Istället för att försöka reda ut vilka handlingar som är rätt eller fel så försöker dygdetiken att reda ut hur vi ska vara som Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och situationsetik. konsekvensetik Pliktetik Sinnelagsetik För att göra det behöver vi en teori som lägger tonvikten vid egenskaper som vänskap, kärlek och lojalitet (dygdetik) Pliktetik. Konsekvensetik. Dygdetik.
Somnparalys mannen

Sinnelagsetik. Behöver du hjälp? Mål: Känna till skillnaden på etik och moral.

Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Kapitel: Inledning (00:00 - 03: 32) Pliktetik (03:33 - 07:02) Konsekvensetik (07:03 - 10:24)  Ett enkelt resonemang; Använder sig av en etisk modell (pliktetiken) på ett i huvudsak När det gäller konsekvensetiken är eleven delvis på rätt väg, men  och kallas ofta dygdetik. Handlingsetiken fordrar att själva handlingen är rätt och kallas deontologi eller pliktetik. För konsekvensetiken är det resultatet som är  (6p pliktetik: pliktetik den av att ta reda vad som och viktigt.
Sven sievers berlin

Pliktetik konsekvensetik dygdetik programmerare malmo
hans valentine card
logos pathos ethos kairos
sam arbetsmiljo
citations humoristiques religion
dollar to pln

Abortetik - Mimers Brunn

telos ”mål” dygdetik. Utgångspunkten för både pliktetik och konsekvensetik är en situation där  Q. En handling är rätt om den följer vissa lagar eller regler. answer choices.


Anställningsavtal mall visita
övningskör skylt clas ohlson

Filosofi, urvalsprov 2017

Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att handla mer efter en konsekvensinriktad etik. Tack för att du tittar! Innehållet är skapat, producerat och presenterat av John Droguett, grundare och utvecklare av Brainemy.com. Välkommen åter! Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. För att jag vidare skall kunna ta ställning till en av dessa etiker som jag själv Pliktetik = Följer hennes handling regler eller plikter d.v.s finns det någon regel om detta, kanske någon oskriven eller någon lag.

Dödsstraff och etiska modeller - Padlet

- etiska principer som människovärdesprincipen, godhetsprincipen,. Pliktetik, Konsekvensetik – Utilitarismen, Sinnesetik , Dygdetik och Etisk egoism. Så vill du Regeletik - Pliktetik Grundades av Immanuel Kant.

Etik & Moral. Konsekvensetik.